Strona główna » Nasiona marihuany Suwałki

Nasiona marihuany Suwałki


Nasiona marihuany Suwałki

Suwałki - miasto powiatowe z północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Suwałki nazywane są potocznie „polskim biegunem zimna” co wynika ze specyficznego dość chłodnego mikroklimatu jaki panuje w tych okolicach. Co ciekawe to Suwałki były największym miastem całej historycznej Suwalszczyzny i zarazem są największym miastem we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Aktualnie Suwałki zamieszkuje około 70 000 mieszkańców a powierzchnia miasta to równo 66 km2.

Ogólne pojęcie hodowli roślin rozumiane jest jako działalność człowieka mająca na celu uzyskanie nowych odmian bądź nowych form roślin, najczęściej korzystnych z jakichś względów użytkowych. Dlatego też hodowlę roślin należy odróżnić od uprawy roślin, w której to przypadku mamy do czynienia z kompleksem zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej, do którego należy uprawa roli, nawożenie, siew oraz sadzenie roślin, pielęgnacja, zbiór oraz przechowywanie plonów. Nie istnieje jedna konkretna definicja uprawy roślin, w tym przypadku zastosowaliśmy podejście kompleksowe, które ma na celu wymienienie wszystkich możliwych czynności wchodzących w uprawy. Zasadniczym celem wszystkich tych zabiegów jest otrzymanie możliwie najwyższych plonów. Z kolei w podejściu naukowym hodowla roślin traktowana jest jako nauka o polepszaniu cech dziedzicznych u roślin uprawnych, która obejmuje także praktyczne działania, mające na celu wytworzenie odmian lepszych jakościowo oraz plenniejszych.

Praktycznie rzecz ujmując zdecydowana większość nauk rolniczych (do grupy tej niewątpliwie zaliczymy hodowlę roślin) cechuje dążenie do maksymalizacji plonów poprzez modyfikacje oraz kreowanie optymalnych warunków środowiskowych dla danej rośliny. Hodowla roślin natomiast, oprócz tych celów, ingeruje w genetykę samej rośliny tak aby, spełniła wymagania hodowcy, przez co byłą możliwie najlepiej przystosowana do istniejących warunków środowiskowych, w rezultacie czego obdaruje maksymalnym i dobrej jakości plonem. Udoskonalaniem roślin zajmowano się praktycznie od najdawniejszych czasów, jednak początkowo nie miało opierało się to na żadnych podstawach naukowych. Przełom nastąpił w połowie XIX wieku za sprawą Louisa de Vilmorina. Współcześnie hodowla roślin głównie opiera się na znajomości i wykorzystaniu praw genetyki, jednocześnie wykorzystując takie dziedziny naukowe jak cytologia, biochemia, biometria, fizjologia , fitopatologia czy też wcześniej już wspomniana uprawa roślin.

Obecnie rozróżnić możemy dwa różne rodzaje hodowli roślin. Pierwsza to twórcza hodowla roślin, której celem jest kreowanie nowych odmian, polegająca na wykorzystaniu często bardzo skomplikowanych metod zależnie od sposobu rozmnażania rośliny (samopylność, obcopylność, itd.) oraz samego sposobu dziedziczenia cech.

Najprostszą i jednocześnie najczęściej stosowaną metodą hodowli twórczej jest selekcja. Drugim rodzajem hodowli roślin jest hodowla zachowawcza, której celem jest utrzymanie już uzyskanych odmian na jak najwyższym poziomie. Hodowla ta obejmuje głównie produkcję materiału siewnego z uprawianych już odmian (nasiennictwo). Istnieją pewne wymagania, które należy spełnić nowa odmiana została zarejestrowana: musi być odrębna (różnić się minimum jedną cechą od powszechnie znanej), wyrównana (jednolita pod względem własnych właściwości) oraz musi być trwała (stabilność właściwości po jej rozmnożeniu). Selekcja początkowo stanowiła jedyną metodę polepszania, aktualnie praktycznie nie występuję już samodzielnie, gdyż odmiany są wysoce jednorodne, a efektywność selekcji w dużej mierze uzależniona jest od różnorodności genetycznej populacji. Obecnie w celu powiększenia zakresu zmienności genetycznej wykorzystuje się krzyżowanie, konieczne jest wykonanie całego szeregu kombinacji krzyżówkowych w celu otrzymania jednej nowej odmiany. Świetnym praktycznym przykładem zastosowania krzyżówek genetycznych w celu otrzymania nowej odmiany są rośliny konopi indyjskich.

Ostatnio dość popularnym jest kolekcjonowanie nasion marihuany, jednak nie w każdym kraju jest to legalne. W przypadku terytorium Polski zarówno sprzedaż jak i posiadanie jest legalne. Wracając do marihuany, od wielu lat systematycznie powstają nowe odmiany, początkowo bazowały one na kombinacji genów kilku najstarszych i najpopularniejszych odmian: Kush, Haze, Skunk. Hodowle marihuany prowadzone głównie w Holandii, krzyżówki genów pozwoliły znacznie poszerzyć ilość odmian. Dziś jest ich kilkadziesiąt, już praktycznie każdy producent posiada własny dział odpowiadający za badania i hodowlę.

Należy jednak pamiętać ,iż uprawa i hodowla marihuany na terytorium Polski jest prawnie zabroniona.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem produktów z naszej strony i odbiorem osobistym nasion marihuany w Suwałkach i okolicach to poniżej przedstawiano listę opcji do wyboru jak tego dokonać:

 

W głównej siedzibie firmy kurierskiej UPS w Suwałkach.

Ponadto można odebrać swoją przesyłkę w jednym w wielu punktów Access Point UPS, które mieszczą się w różnych lokalizacjach na terenie Suwałk i okolicy.

Lokalizacje  punktów Access Point w Suwałkach i okolicach:

 • UPS Access Point Noniewicza 85
 • UPS Access Point 1 Maja 1
 • UPS Access Point Mieszka I 41
 • UPS Access Point Ignacego Daszyńskiego 5

 

W oddziale DPD Polska Sp. z o.o w Suwałkach ul. Teofila Noniewicza 44a, 16-402

 

 

Paczkomaty In Post, zlokalizuj i wybierz paczkomat najbardziej odpowiadający twojej lokalizacji i odbierz przesyłkę osobiście, poniżej lista, która ułatwi znalezienie paczkomatu w Twojej okolicy:

Adresy paczkomatów znajdujących się w Suwałkach:

 • Paczkomat InPost Teofila Noniewicza 42A
 • Paczkomat InPost Wojska Polskiego 32
 • Paczkomat InPost Teofila Noniewicza 14
 • Paczkomat InPost Szpitalna 79
 • Paczkomat InPost Papieża Jana Pawła II 2
 • Paczkomat InPost Mieszka I 41
 • Paczkomat Inpost Tadeusza Kościuszki 103
 • Paczkomat InPost Różana 30
 • Paczkomat InPost Ignacego Daszyńskiego 5
 • Paczkomat InPost Ludwika Waryńskiego 26
 • Paczkomat InPost Generała Kazimierza Pułaskiego 30D
 • Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 103
 • Paczkomat InPost POLO market Szpitalna 68
 • Paczkomat InPost 1 Maja 15
 • Paczkomat InPost Raczkowska 56
 • InPost - Punkt Obsługi Paczek (POP) 1 Maja 1/1
 • Paczkomat Teofila Noniewicza 14
 • InPost - Punkt Obsługi Paczek (POP) Minkiewicza 12

 

 

Poczta Polska „poste restante czyli sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pocztowej lub przekazu pocztowego pod adres dowolnego urzędu pocztowego, wygodny dla odbiorcy, zamiast pod jego adres.

Zamów do najbliższej siedziby Poczty Polskiej.

 

 


Przejdź do strony głównej